Urner og løv

Valg av kremering med eller uten urne

Det er alltid viktig og overveie om man ønsker å få asken fra sitt kremerte kjæledyr tilbake. Om man velger en urne med det formål å begrave den eller plassere den på et utvalgt sted.

Kremering av katt, hund, kanin og smådyr

Kjæledyr er som et familiemedlem for veldig mange. Mange dyreeiere opplever derfor stor sorg når deres kjære følgesvenn går bort. Vi vet hva det vil si å ha et kjæledyr og har stor forståelse for din sorg når du har mistet en kjær venn. Vi vil behandle alle dyrene som kommer til oss på en verdig måte. Vi kan tilby meget fleksible tjenester til eiere av hunder, katter, kaniner og andre mindre kjæledyr.

Separat kremering

Kjæledyret blir kremert separat, dyret behandles atskilt fra andre dyr og asken returneres i en urne som velges av dyreeier på klinikken. Ønsker du ingen urne, leveres asken i en enkel plastboks. Det garanteres at det er asken fra ditt dyr alene, som er i urnen. Avhengig av ditt valg blir urnen enten levert ved klinikken eller sendt til deg pr. post.

Felles kremering

Du har også muligheten til å velge en felles kremering. Da blir kjæledyret kremert i fellesskap med andre kjæledyr. Klinikken sørger for riktig merking før transport til Kremo. Asken blir deponert på godkjent mottak.

Henvendelser gjennom veterinær eller direkte

Hos de veterinærer og dyreklinikker vi har avtale med, fyller de ut en rekvisisjon der du velger kremeringsform og urnetype dersom du ønsker å få asken returnert i urne. Det foretas grundig merking før dyret blir levert til oss. Dersom du ikke benytter en av dyreklinikkene vi har avtale med, kan du kontakte oss direkte. Du er velkommen hit dersom du ønsker å følge din trofaste venn helt frem til kremasjon. For mange føles det godt, å få følge et elsket dyr så langt som mulig på den siste reise.  Informasjon utover dette, samt priser finnes på klinikken. Kontakt oss gjerne for priser eller annen informasjon.